Øk omsetningen med kunstig intelligens

Hva er egentlig maskinlæring?

Maskinlæring er en spesialisering innen kunstig intelligens hvor man bruker statistiske metoder for å la datamaskiner finne mønstre i store datamengder. I stedet for å programmere alle eventualiteter tilrettelegger vi for at maskinlæringen «lærer» ved å gå gjennom og forstå store mengder data, akkurat som et menneske ville gjort det, bare på kortere tid.

Flere leste skilt - økt omsetning

Snø, rust og smuss reduserer kvaliteten på bildene som tas av kameraene og dette kan føre til at noen skilter ikke blir lest. Noen velger å slette dårlige avlesninger, men dette fører til redusert brukeropplevelse og redusert omsetning for parkeringsplasseier. Andre benytter ansatte for å manuelt lese bildene. Dette er en svært kostbar løsning, og fører derfor til dyrere løsning for parkeringsplasseier.  

Vårt mål er å maksimere antall leste skilt, uansett årstid. Parkly AI tar utgangspunkt i bildet av bilskiltet som sendes fra kameraet, og evaluerer hva som kan være årsaken til den dårlige avlesingen. Avhengig av årsak bruker vår løsning ulike teknikker og verktøy for å rydde bort støy i bildet. 

Parkly AI kan også eventuelt regenerere bokstaver og tall som ikke er fullt synlige, på grunn av skitt eller snø. Når dette er gjort økes kontrasten i bildet slik at forskjellen mellom bakgrunn og bokstaver og tall øker. I siste runde gjøres det en ny avlesning av det nye bildet, og Parkly AI gjennomfører en evaluering av hvor trygg den er på resultatet. 

Det nye bildet, det leste skiltet, og evalueringen sendes tilbake til parkeringsplattformen for ny innlesing. 

Bedre kundeopplevelser

Parkly AI sikrer altså at flere skilter blir lest, selv under dårlige forhold. Dette minimerer antall uleste skilt og vil gi bedre brukeropplevelse for dine kunder. Ikke minst sikrer Parkly AI deg som parkeringsplasseier høyere omsetning. En smart løsning, helt enkelt.