Bærekraft i Parkly

For oss i Parkly betyr bærekraft å inkludere, utfordre det etablerte og ta bevisste valg rundt hvordan vi påvirker miljøet. Vi er opptatt av å bruke vår posisjon som teknologileverandør for å bidra til å gjøre verden til et godt sted for generasjonene som kommer etter oss. Med innovative løsninger og bevisste valg vil vi legge til rette for bærekraftig forretninger i vår bransje og verdikjede.

Miljøfyrtårn

Parkly er sertifisert Miljøfyrtårn-bedrift. Dette er et sertifikat som gir vår virksomhet dokumentere vår miljøinnsats og vise vårt samfunnsansvar. Vi har iverksatt konkrete og lønnsomme bærekraftstiltak, som har stor betydning for vår virksomhetens konkurransekraft i årene fremover.

Ledet av FN

FN har definert 17 bærekraftsmål, der målet er å utrydde fattigdom, bekjempe ulikheter og redusere klimaendringene innen 2030. Vi har valgt å sette et ekstra fokus på tre av disse, som vi ønsker å bidra spesielt til.

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle. Å skape arbeidsplasser av god kvalitet er en stor utfordring for alle land fram mot 2030.

Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige. Sørge for at mennesker kan leve gode liv og utvikle seg økonomisk og sosialt.

Ansvarlig forbruk og produksjon

Ansvarlig forbruk og produksjon

Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre. Bærekraftig forbruk og produksjon handler om å gjøre mer med mindre ressurser.

Mennesker først

Bærekraft handler om mennesker. Vi ønsker å bidra ved å skape innovativ teknologi som sparer folks tid, bidrar til økt verdiskaping for bedrifter og tar vare på viktige naturressurser.