Byutvikleren Værste i Fredrikstad

68 ulike virksomheter og over 6.000 studenter og arbeidstakere har sitt daglige virke på Værste. Området er i dag et av de aller største byutviklingsområdene på Østlandet og strategien for videre byutvikling på Værste vil pågå i ytterligere 20-30 år

Byutvikling i praksis

I historisk sammenheng vil "Værste" først og fremst bli husket som et meget stort skipsverft, i perioder faktisk størst i Skandinavia. Fra 1873 til 1987 ble hele 443 skip bygget her, under navnet Fredrikstad Mekaniske Verksted(FMW). 

Etter noen år med nedgang stengte industrigiganten portene fullstendig i 1988. Området lå siden brakk i mange år. I 1998 ble vesentlige bygg- og tomteområder kjøpt opp av en gruppe lokale investorer. Værste AS ble etablert i desember samme år, med formål å revitalisere området til det beste for Fredrikstad, for byens innbyggere, og å gjøre området like viktig for byen som FMV var i sin tid. 

Per i dag har hele 68 ulike virksomheter og over 6.000 studenter og arbeidstakere sitt daglige virke på Værste. Området er i dag et av de aller største byutviklingsområdene på Østlandet og strategien for videre byutvikling på Værste vil pågå i ytterligere 20-30 år. Værstes visjon «Vi skal utvikle Fredrikstad» er forpliktende. Målet er å bidra positivt til byutviklingen ved å bygge ut et område hvor det er godt å bo, studere, arbeide, handle og besøke. Værste har et sterkt fokus på klustere, og har allerede etablert seg som et regionalt samlingspunkt for helse, utdanning, idrett og teknologi. Værste har ambisiøse mål om å utmerke seg innen kompetanse (skole), idrett og kultur, i tillegg til å være et moderne og attraktivt byområde i sentrum av Fredrikstad. 

Porteføljen er innholdsrik og variert. I den finner vi blant annet unike tomteområder på Kråkerøy som ligger sentrumsnært og ved vannet, parkeringsområder, parkområder, en fotballstadion, et vernet friluftsområde, eldre bygningsmasse, bobilparkering, båthavn samt en innen- og utendørs skøytebane for å nevne noe.

Parkly har vært forbilledlig i hele prosessen, og er dermed en leverandør vi anbefaler på det varmeste.

Velfungerende parkeringsløsning

Totalt håndterer Værste ca 2000 p-plasser i sin portefølje. Når tiden var moden for å gjøre endringer i Fredrikstad Stadion P-hus var det mange kriterier som måtte innfris av parkeringsoperatøren som skulle få levere en ny kamerabasert parkeringsløsning til p-huset. Både med tanke på direkte samarbeid med oppdragsgiver, men også brukervennligheten til den parkerende. Tonje Holme, administrasjonssjef i Værste, som har forvaltningsansvaret for p-huset sier følgende: 

Vi er avhengig av en god dialog, rask respons og å få tilgang på innsiktsrapporter fra vår parkeringsoperatør. Kundene våre skal ha gode parkeringsopplevelser hos oss. At løsningen har presise avlesninger og sømløse betalingsalternativer bidrar til at vi kan tilby dette. Vi ønsket å redusere manuelt administrasjonsarbeid, og la kundene ta alt ansvaret for betalingen. En kamerabasert løsning levert av Parkly kunne tilby alt vi trengte, og mer til. Jeg bruker langt mindre tid på parkeringsoppfølging i P-huset nå enn tidligere. 

Parkly var godt forberedt

Det kan være krevende å bytte parkeringsoperatør og legge om til nye parkeringsløsninger. Mye nytt for både eier av området og for de parkerende. Markeds- og Forvaltningsdirektør Øivind Kvammen har ledet arbeidet med anskaffelsen. Han er helt tydelig på hvordan han oppsummerer samarbeidet så langt.

Helt fra vi møtte Parkly første gang har de vært særdeles hyggelig. De har vist et stort engasjement for at vi skulle bli enige om gode løsninger. Etter at avtale var inngått fikk vi tildelt en egen kundekontakt, Ragnhild, som er bare fantastisk! Hun svarer raskt og løser alt. Både vi og våre kunder får fenomenal oppfølging. Det er alltid krevende å bytte p-leverandør, men Parkly var godt forberedt. De var tydelige på hva vi skulle ha klart i forkant og hadde jevnlige avklaringsmøter underveis, noe som førte til at etableringen gikk knirkefritt. Parkly har vært forbilledlig i hele prosessen, og er dermed en leverandør vi anbefaler på det varmeste.

Vi i Parkly benytter anledningen til å takke Værste for tillitten. Vi skal forvalte den godt, og jobbe sammen for en positiv utvikling i Fredrikstad Stadion P-hus!


Interessert i løsningen på ditt anlegg? Kontakt oss her.

Les mer om Værste her.

Lyst å motta nyhetsbrev fra oss? Meld deg på her.