Den teknologidrevne tidsalderen

Vi er et teknologidrevet selskap som har kastet oss inn i den etablerte parkeringsbransjen og utfordrer spillets regler. Med en transparent forretningsmodell, moderne teknologi og nyskapende tilnærming til parkering, har vi raskt vokst til å bli en tydelig utfordrer innen kamerabaserte parkeringsløsninger i Norge.

Transparent samarbeid

I det tradisjonelle parkeringsmarkedet har vi skapt oss selv en posisjon ved å tilby åpne og ærlige samarbeidsmodeller. Hos oss får du se under panseret hvordan alt henger sammen. Ingen skjulte kostnads- eller inntektsstrømmer, og du som kunde sitter igjen med hele omsetningen selv. Vår leveranse omfatter alt av nødvendig utstyr til kamerareguleringen, markedets mest moderne Parkly-portal og operatøransvar for ditt parkeringsområdet. Dette gir deg full kontroll over din parkeringsvirksomhet.

Eier egen teknologi

Parklys eierskap til egen teknologiske utvikling er et kjernefortrinn som setter oss i en fordelaktig posisjon i dagens marked. At vi eier vår egen teknologi har gjort det mulig for oss å utvikle markedets mest moderne plattform for parkering. Vi benytter kamera(skiltgjenkjenning), vår egenutviklede AI og plattform for å gi dere ønsket innsikt i produksjonen, som også kommer godt med til ESG rapporteringen for din parkeringsportefølje. I tillegg har vi utviklet en banebrytende priskalkulator som med noen få tastetrykk gir deg muligheten til å analysere ulike scenarier og optimalisere lønnsomheten i parkeringsanleggene dine.

Vår løsning passer for

Målgruppen for våre løsninger inkluderer eiendomsutviklere, forvaltere og andre eiere av parkeringsområder som søker å regulere parkeringen ved hjelp av kamerateknologi. Uavhengig av om parkeringen skal være gratis eller betalt for sluttbruker, tilbyr Parkly løsninger som er designet for å minimere administrasjon, øke inntekter og gi full kontroll over anleggenes produksjon. Vi håndterer korttidsparkering, administrerer kontraktsparkering og alle andre parkeringer som finner sted på ditt område.

Parkering som en tjeneste

Vi behandler parkering som en tjeneste snarere enn et frittstående produkt. Ved å plassere både parkeringsplasseieren og den parkerende i førersetet, tar vi hensyn til denne stadig økende trenden i markedet. Parkering blir gradvis en integrert del av den totale kundereisen. Vi er strategisk posisjonert og løsningen vår er rigget for denne utviklingen. Våre løsninger er tilrettelagt for integrasjoner med andre systemer, og målet er å skape en helt sømløs parkeringsopplevelse.

Vi fortsetter å utfordre

Vi i Parkly skal ikke bare utfordre det etablerte operatørmarkedet, men også utfordre måten vi alle tenker parkering. Ved å bruke teknologien som en driver for utvikling, skapes det hele tiden nye muligheter og funksjonalitet, som bidrar til en enklere hverdag for alle som er involvert i parkering. Vi jobber hver dag for å sette vårt preg på parkeringsbransjen og bane vei for en fremtid der parkering er en helt sømløs og integrert del av den totale kundereisen.

.....

Løsningen er i kontinuerlig utvikling. Vi er veldig interessert i å høre fra deg. Er det en, eller flere funksjonaliteter du drømmer om? Du skal ikke se bort fra at de kan realiseres.

Alt er mulig med et godt samarbeid.

Vi ser frem til å høre fra deg.

Lyst å motta nyhetsbrev fra oss? Meld deg på her.