CTO Erik Herje: - AI øker omsetningen

- Parkeringsbransjen har hatt veldig lite innovasjon som har hatt til hensikt å komme både parkeringsplasseier og parkerende til gode. Å få parkering til å bli en del av kundereisen er noe jeg virkelig brenner for. Det er egentlig hele grunnen til at jeg har lyst til dette, forteller Erik.

Erik Herje er Chief Technology Officer i Parkly, og en av gründerne bak selskapet. Erik har lang erfaring fra teknologibransjen og gründervirksomhet, og er i dag ansvarlig for utviklingen og driften av Parkly-plattformen. I tillegg sitter han tett på support-henvendelser og kundeservice.    

Parkly ble startet for å være en utfordrer i parkeringsbransjen, som tradisjonelt sett har hatt lite insentiv til innovasjon, eller disrupsjon.  

- For oss har det vært viktig å være en aktør også for de mindre anleggene. Altså å kunne tilby kamerabaserte parkeringsløsning til parkeringsanlegg i alle størrelser. Ikke minst øker vi innsikten og kontroll som eier har over sitt parkeringsanlegg, samtidig som innovativ teknologi øker omsetningen ved å maksimere antallet leste skilt, sier Erik. 

Han fortsetter: 

- Det har vært en bransje med få og store aktører som har fått muligheten til å diktere hvordan bransjen skulle se ut. Det skal vi gjør noe med. Vi er en utfordrer som vil bidra til at bransjen skal bli mer kundeorientert. 

En samarbeidspartner for kundene 

I Parkly gjør vi kamerabasert parkering tilgjengelig for langt flere kunder. Vi er opptatt av å ha kundene i fokus, og å gi kontrollen tilbake til eiere av parkeringsanlegg. I vår plattform kan eierne ha full råderett over sitt anlegg. Parkeringplasseier bestemmer selv hvor mange plasser som skal benyttes til faste kontrakter, hvilke parkeringer som skal slettes eller krediteres.  

- Ved å gi kontrollen tilbake til eierne oppnår de økt kundetilfredshet og færre supportsaker - noe som fører til betydelig mindre tid på administrasjon hos eier av anlegget, forteller Erik.  

Videre trekker han frem verdien av kundeservice og fornøyde kunder.  

- Vi forstår at parkering er en tjeneste, og at vi som operatør er en servicetilbyder. Parkering er en del av opplevelsen, og vi legger derfor til rette for at du som eier kan tilby parkering som en del av besøket hos deg. Dermed kan du forbedre kundeopplevelsen ytterligere. Vi samarbeider tett med våre kunder for å optimalisere denne servicen, legger Erik til.  

Økt omsetning gjennom ny teknologi 

Erik er klar på det er to ting som gjør at kundene opplever økt omsetning med Parkly som samarbeidspartner. Det første er plattformen – alt gjøres fra Parkly sin globale plattform, og det er lite lokal infrastruktur. Kamera og internettilgang er sentralt overvåket med automatisk feilsøk og retting. Summen av alt dette gjør at løsningen har en ekstremt høy oppetid, med veldig få avbrudd.  

- Når du tilbyr kamerabasert parkering til dine kunder vil nedetid være synonymt med å gi bort parkering gratis, og dermed tapte inntekter. Dette sikrer vi for kundene våre, forklarer Erik.   

Det andre er å optimalisere antall leste skilt. Selv om kamerateknologien er i stadig utvikling, og tolkningen av bilskilt blir bedre, så leverer ikke kameraene godt nok alene. I Norge kan vi ha flere årstider på en dag og vær som sludd, snø og regn gjør det vanskelig å lese skilter.  

- Vi har utviklet vår egen kunstig intelligens, Parkly AI. Den leser over 8 av 10 skilter som kameraene selv ikke kan identifisere. Dette betyr høyere omsetning og bedre driftsresultat for våre kunder, og mindre frusterasjon hos sjåfør, fortsetter Erik.  

Sømløst og bekymringsfritt 

Vi ønsker at sluttbrukerne skal slippe tenke på oss. Parkering er en tjeneste som bare skal fungere. For våre kunder, som er eier av parkeringsplass, ønsker vi at de skal sitte igjen med en opplevelse at vi som samarbeidspartner tar de og deres behov på alvor. Samtidig skal våre kunder vite at de har beslutningsmyndighet og full innsikt. Vi slår et slag for det gode samarbeidet med våre kunder. 


Ønsker du å samarbeide med oss? Ta kontakt da vel!