Thon og NorgesGruppen inn i Parkly

Vi fortsetter å utfordre de etablerte i parkeringsbransjen, og har nå fått inn NorgesGruppen og Olav Thon Gruppen på eiersiden.

Parkly tilbyr eiere av parkeringsplasser over hele Norge kamerabaserte parkeringsløsninger som tar ned kostnader og øker lønnsomheten. I 2022 hadde vi en vekst på mer enn 100 prosent fra året før, og veksten fortsetter i 2023.

God investering

Parkly er en frisk utfordrer i et marked som virkelig trenger en push. Selskapet har en unik teknologisk plattform som vi mener gir et stort vekstpotensial for selskapet, sier konserndirektør Truls Fjeldstad i NorgesGruppen

Han understreker at timingen for NorgesGruppen er svært god fordi Parklys teknologi bidrar positivt i den eksisterende strategien for utvikling av gruppens parkeringsanlegg og utbygging av elbillading. Olav Thon Gruppens inntreden i Parkly skjer samtidig med NorgesGruppens, og begge virksomhetene har vektlagt mange av de samme fortrinnene. 

Parkly har teknologi og konsepter som gjør at dette er en god investering i seg selv. I tillegg er selskapets løsninger relevante for Time Park. Parkly har skalerbar teknologi som effektiviserer interne prosesser, gir driftsstabilitet og samtidig gjør parkering enklere for bilistene, sier Henrik Begby Andersen, daglig leder i Time Park.

Transparent modell

Vår daglige leder Stian Bang, som har flere gründersuksesser på CV’en, og kaller avtalen med de to nye eierne for banebrytende.

På kort sikt gjør dette at vi får flere hundre parkeringsanlegg inn i kundeporteføljen, samtidig som det setter et kvalitetsstempel på vår virksomhet. På lang sikt gir det oss mulighet til å utvikle nye tjenester som gjør parkering enklere både for parkeringsplasseierne og brukerne deres.

Han nevner spesielt to aspekter som skiller Parkly fra de store og tunge aktørene i markedet:

Vår teknologi gjør at vi ikke har samme bemanningsbehov som våre konkurrenter, og vi kan derfor drive langt mer kostnadseffektivt. Vi er helt åpne med kundene om vår prismodell, slik at de kan se både hva vi tjener og hvordan lønnsomheten øker for dem når de velger oss. Det er overraskende mange parkeringsplasseiere som i dag mangler denne innsikten fra sine leverandører av parkeringsløsninger.

I tillegg trekker Stian frem at Parkly benytter skiltgjenkjenning, dataanalyser og kunstig intelligens til å gi parkeringsplasseiere merverdi, blant annet ved å finne løsninger for hvordan de kan øke utnyttelsesgraden og lønnsomheten på sine anlegg.

De to selskapene har kjøpt seg inn i Parkly gjennom sine respektive datterselskaper NG Lading og Parkering og Time Park.

Daglig leder Stian Bang
Daglig leder i Parkly Stian Bang

Samarbeid med oss

Øk omsetningen med kunstig intelligens