Bilhuset Ola Brun forenkler parkeringen og fjerner bommene

Bilhuset Ola Brun er et sentrumsnært og mye besøkt parkeringshus i Trondheim. Det familieeide selskapet har eksistert siden 60-tallet, og er i dag drevet av daglig leder Ola Tobias Brun.

Bilhuset har i snitt 300 biler innom daglig, og parkeringshuset har en kombinasjon av langtids- og korttidsutleie. I tillegg til parkeringshus driver selskapet med utleie av næringseiendom, utleie av bolig, og bensinstasjon. Med en variert og noe kompleks drift er daglig leder opptatt av at parkeringshuset ikke skal kreve mye administrasjon. Driften skal gå sømløst, og kundene skal oppleve Bilhuset Ola Brun som enkelt å bruke.

Parkering er noe våre kunder ikke skal trenge å tenke over. Samtidig er vi klar over at tjenestene vi leverer kan bringe mye frustrasjon dersom det ikke virker optimalt, og nettopp derfor trenger vi et system som fungerer til enhver tid, sier Ola Tobias Brun.

Jeg vil absolutt anbefale Parkly til andre i samme bransje. De er fremoverlente, fleksible og ekstremt serviceinnstilte. – Ola Tobias Brun

For mange avbrudd

Ola Tobias forteller at systemet de brukte tidligere fungerte greit, men at det ga for mange avbrudd i driften grunnet service og reparasjoner. De opplevde dårlig flyt i trafikken - mange brukte lang tid ved bom og bommen fikk skader grunnet kø og brukerfeil. For å få en mer effektiv flyt og samtidig optimalisere kapasiteten, begynte Ola Brun AS å se på andre alternativer. De så spesielt etter ny teknologi innenfor kamerabasert og billettløs parkering.

Jeg fikk først høre om Parkly fra en bekjent. Etter de første samtalene med daglig leder i Parkly, Ola Engvik, så jeg at dette var et selskap som kunne utfordre de etablerte på markedet, spesielt med tanke på kamerabaserte løsninger og datalæring.I samtalene med Parkly opplevde jeg også at våre behov ble lyttet til og tatt på alvor. Gjennom et tett samarbeid kom vi frem til løsningen som fungerer best for oss, og det er absolutt et pluss for oss å kunne være med å påvirke fremtiden, sier Ola Tobias.

Kamerabasert teknologi

Parkly leverer parkeringstjenester basert på kamerateknologi. Til Ola Brun AS leverte Parkly doble sett kameraer ved inngang og utgang, slik at kjøretøyet blir lest både foran og bak for maksimal treffsikkerhet. Parkly sin plattform er skybasert, og bygget for å utnytte det store potensialet som ligger i kamerabasert skiltgjenkjenning.

Alle kunder av Parkly har også tilgang på selskapets egenutviklede skiltgjenkjenningsmotor bygget ved hjelp av maskinlæring og kunstig intelligens. Maskinlæringsmotoren vår i kombinasjon med spisset kamerateknologi gjør Parkly til en bransjeledende aktør når det kommer til korrekt skiltgjenkjenning. Vi ser spesielt effekten av dette i perioder med snø og kraftig regn, hvor det ofte ligger et lag med snø, salt eller asfaltstøv på skiltene. For eier kan de siste prosentene vi leverer ofte være forskjell på overskudd eller underskudd, forklarer Erik Herje, CTO i Parkly.

Opplever å ha full kontroll

I tjenesten fra Parkly ligger det kraftige verktøy for selvbetjening, automatisering og rapportering. Dette gjør at Ola Brun AS opplever å ha full kontroll på anlegget sitt, både når det gjelder belegg og økonomi. Parkly sin modell gjør at Ola Brun AS nå sitter igjen med en uavkortet parkeringsomsetning, de har tatt tilbake fakturering på parkeringsplassene sine og beholder nå all omsetning fra parkering selv.

Løsningen gjør også at selskapet til enhver tid har oversikt over sitt anlegg i sanntid, både kapasitet og omsetning helt ned på timebasis. Tjenesten er tilgjengelig i nettleser og det er derfor ikke behov for dyre implementeringsprosjekt eller egne servere.

Med Parkly er det mulig å ha oversikt over hvor mange av de faste plassene som er i bruk og å justere ledige plasser ut ifra dette. Vi ser at de fleste faste plassene er ledige på ettermiddagen, og på grunn av ny teknologi levert av Parkly har vi nå mulighet til å justere de ledige plassene i anlegget ut ifra dette. På denne måten kan vi f.eks. selge plasser som kun brukes på dagtid til andre kunder på ettermiddagen.

Fornøyde kunder

Kundene hos Ola Brun AS har også en forbedret opplevelse med ny løsning. Bommene er borte og kundene slipper parkeringsbillett. Nå kjører kundene rett inn på anlegget, kamera leser og gjenkjenner skiltet, og parkeringen avsluttes idet kunden kjører ut igjen. Kundene har også en større fleksibilitet når det gjelder betalingsløsning - nå kan kundene velge hvilken betalingsmetode som passer best for de.