Vi tar vare på dine og kundene dine sine data

Vi behandler data og opplysninger om våre brukere med dyptfølt respekt for deres personvern. At personopplysninger blir håndtert i samsvar med gjeldende lovgivning er en selvfølge. Våre retningslinjer er å være bedre enn minstekravet som er pålagt.

Hvilke data lagrer vi

Ved innkjøring og utkjøring fra parkeringsanlegget blir bilens registreringsnummer fotografert, og tidspunktet for inn- og utkjøring registrert. Ved anonym betaling enten via automat eller https://parkly.no registrerer vi ikke øvrig personidentifiserbar informasjon.

Det er mulig å etablere bruker hos Parkly, slik at en automatisk belastes for gjennomførte parkeringer. I slike tilfeller registreres fornavn, etternavn e-postadresse og telefonnummer i din konto. I tillegg kan du registrere biler, samt knytte til et eller flere betalingskort. Denne informasjonen benyttes for å kunne kommunisere med deg rundt parkeringer, samt for å belaste deg for parkeringen. Du har selv mulighet til å endre eller slette denne informasjonen.

I tilfeller hvor parkeringen ikke betales innen 48 timer henter vi inn eier og juridisk bruker av kjøretøyet, slik at vi kan sende faktura og kommunisere med deg. Vi lagrer navn, adresse og telefonnummer, samt registreringsnummer på bil i inntil 3 måneder etter gjennomført parkering. Etter dette slettes informasjonen direkte fra vårt bilregister. 

Ved parkeringer hvor vi sender faktura lagres fakturamottager, bil og parkering i fakturasystemet i henhold til regnskapsloven.

Behandlingen av disse personopplysningene er nødvendig for å oppfylle Avtalen med Kunden, herunder for å levere Tjenesten. Det er ikke mulig å ta i bruk Tjenesten uten behandling av disse personopplysningene.

Klikk her for å få vite mer om:

Personvern

Parkeringsvilkår