Leier du ut faste plasser til bedrifter, privatpersoner eller begge deler?

Med Parkly slipper du manuell oppfølging og endring av skiltnummer på leietakerne sine plasser. Uavhengig om de er knyttet til et firma, eller en privatperson.

På generelt grunnlag har de parkerende mye å tenke på. Ikke nødvendigvis kun knyttet til parkering, men totalt sett. I løpet av et år er det mange av de parkerende som bytter bil. Registrering av nytt skiltnummer i parkeringsavtalen er en av disse tingene som potensielt kan falle mellom de to berømte stolene.  
 
Når den nye bilen ikke er registrert i firmaets parkeringsavtale- sendes det en faktura til eier av bilen. I en slik situasjon er det mest trolig du som parkeringsplasseier som vil få en telefon fra leietaker, med beskjed om å rydde opp? 

Ved hjelp av Parkly-portalen slipper du nettopp dette oppfølgingsarbeidet. Det eneste du trenger å gjøre er å registrere bedriften som leietaker av parkeringsplasser på din parkeringsplass. Her tildeler du det avtalte antallet plasser, og gir bedriftens ansatte tilgang til systemet. 
 
Den ansatte i hver bedrift har da ansvaret for å legge til sine kjøretøy. Den ansatte kan legge til så mange biler som ønskelig, men kan kun stå parkert kostnadsfritt i henhold til antallet avtalte plasser.  
Når en bytter bil, eller har leiebil, så endrer den ansatte enkelt dette selv.  
 
Slik slipper du manuell oppfølging og endring av skiltnummer på leietakerne sine plasser.  
 
Dersom du leier ut plasser til bedrifter eller privatpersoner, så tar vi gjerne en gjennomgang sammen med deg for å sette opp dette.