Automatisk utsendelse av månedsrapport

I starten av hver måned sender vi ut månedsrapport for foregående måned. På samme tidspunkt foretar vi også utbetaling av omsetningen for din parkeringsplass.

Månedsrapporten som vi sender ut viser omsetningen på parkeringsplassen for gjeldende periode.  
Den viser også omsetningen pr. betalingsmetode, transaksjonskostnader og en utbetalingsoversikt både med og uten mva.  
 
Månedsrapporten gir deg derfor alt du trenger til regnskapet ditt.  
 
Har du spørsmål til månedsrapporten så er det bare å ta kontakt med oss i Parkly.